Blog

ProjectBlog: Doctus AI ile Derin Öğrenmeden Faydalanarak Medikalde Güçlenin

Blog: Doctus AI ile Derin Öğrenmeden Faydalanarak Medikalde Güçlenin


Hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisinde doktorların ve ilaç teknolojisinin büyük önemi olduğunu biliyoruz. Ama farkındayız ki gelişen teknolojinin çok hızlı ve yoğun şekilde etki ettiği alanların başında medikal geliyor. Robotik sistemler hastanelerin olmazsa olmaz yardımcılarıdır. Gerek fizyolojik verilerin toplandığı testlerin yapılması ve değerlendirilmesi, gerekse görüntüleme ve yorumlama düzeyinde makineler birçok sağlık personelini asiste etmektedir. Fakat gün geçtikçe bu asistanların daha da akıllı hale geldiğini görüyoruz. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler sayesinde ölümcül kabul edilen hastalıkların daha başarılı şekilde ve erken teşhis edilmesini mümkün kılmaktadır.

Yapılan araştırmalar ve istatistiklere göre kadın ve erkeklerin yaklaşık %40’ına yaşamları boyunca bir tür kanser teşhisi konulmaktadır. Bu çok ciddi bir orandır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık 600.000 kişi kanser sebebiyle hayatını kaybediyor.

İlaç teknolojisinin hızlı gelişimi sayesinde bu oran giderek azalmaktadır. İyi haber ise kanser türlerinin birçoğunun erken teşhis ile tedavisi mümkün olan hastalıklar olmasıdır. Son yıllarda alınan başarılı sonuçlar sebebiyle popüler olan derin öğrenme ile hem ilaç sektöründeki gelişmeler hem de medikal uygulamalar ile teşhis, hastalık takibi ve tedavi süreçlerinde etkili ve verimli uygulamalar günlük hayatta yerini almaya başlamıştır. Yakın gelecekte sağlık endüstrisinin çok çeşitli noktalarına akıllı sistemlerin entegre olması konusunda iyimser bir öngörüye sahibiz.

Kaynak: Unsplash — Photos for everyone

Medikal alanda çok çeşitli görüntüleme tekniklerine başvurulmaktadır. Renkli görüntüleme, çok kanallı görüntüleme, radyo frekansları ile görüntüleme gibi ve bu farklı görüntüler için uygulanan yapay öğrenme algoritmaları görüntüler içindeki karmaşık bilgileri ve ilişkileri ortaya çıkarmakta oldukça başarılıdır. Modeller ve algoritmalar her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Ancak en iyi sonuçları elde etmek için toplanması gereken veriler büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında kişilerin geçmiş verileri ile bağlanımlar da değerlendirilerek henüz semptomları hissedilmemiş hastalıkların da farkedilmesinin mümkün olduğu noktalar bulunmaktadır.

Doctus AI; cilt görüntüleri ve diğer fizyolojik veriler ile de entegre şekilde dermatologlara destek sağlayan uygulamalar geliştirmektedir. Bunun için derin öğrenme yöntemlerinden faydalanmaktadır. Görüntüden değerlendirilen hastalıklarda akıllı algoritmalarla görüntünün çok farklı özelliklerine erişebilmekte ve böylece sağlık personellerinin daha etkin değerlendirme yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Bu sayede hem tedavi süreci daha hızlı uygulanabilecekken hem de gerekmediğinde cerrahi müdahale yapılmasının önüne geçilmesi mümkün kılınacaktır. Bu iyimser sonuçlar yapay öğrenme algoritmalarının ve birlikte çalıştıkları doktorların sağlık endüstrisinde devrim yapabilme yeteneği olduğunu göstermektedir. Unutmayalım ki, doktorsuz bir hastane mümkün değildir. Ancak her geçen gün iş yükü artan doktorları asiste edecek akıllı uygulamalar kaçınılmazdır. Çok yakın gelecekte de vazgeçilmez olacaktır.


Doctus AI’yi Twitter’da takip edebilir ve blogumuzdan haberdar olabilirsiniz.

Source: Artificial Intelligence on Medium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social